Λύρες

 

ΘΥΚΕΣ ΓΙΑ ΛΥΡΕΣ ΟΜΟΥ
ΛΥΡΑ 40 εκ
Λύρες διάφορα μεγέθη 60εκ. - 55εκ. - 50εκ.
Λύρες με κάψα στον γάιδαρο